En del av SRAT

2022-05-19

Stor uppslutning kring riktlinjer

De nya riktlinjerna för logopeder i pedagogisk verksamhet har nu presenterats under ett välbesökt webbinarium.

Intresset kring de nya riktlinjerna för logopeder i pedagogisk verksamhet är stort. Onsdag 11/5 samlades ett 60-tal logopeder från hela landet för att lyssna på Logopedförbundets webbinairum kring riktlinjerna. Marika Habbe, Ann-Sofie Taleman och Julia Andersson som alla varit med i arbetsgruppen kring riktlinjerna presenterade arbetsprocessen och gick igenom riktlinjernas upplägg. Förutsättningar för kompetensutveckling, journalföring och lagstadgande av logopeder inom elevhälsa var bara några av de saker som lyftes och diskuterades.

Senaste nyheter

10 augusti 2022, 10:22

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner.

10 juni 2022, 19:14

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- o...

05 juni 2022, 22:33

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.