En del av SRAT

Skolvärlden 2022-10-13 2022-10-15

Skolorna måste fånga upp elever med språkstörning

I samband med DLD day 14 oktober 2022 publicerades ett debattinlägg av företrädare för Afasiförbundet/Talknuten, DHB, Unga med språkstörning och Logopedförbundet tillsammans med forskare och logoped Anna Eva Hallin om behovet av ökad kunskap om språkstörning i skolans värld.

Debattörerna påtalar att språkstörning/DLD påverkar såväl skolgång som sociala relationer och att språkstörning innebär ökad risk för psykisk ohälsa. Man betonar också vikten av ökad kunskap om strategier som äldre elever med språkstörning ofta använder för att maskera sina svårigheter och föreslår att skolor anställer logopeder som kan arbeta integrerat i klassrummen tillsammans med lärare. 

"Vi vill att barn och ungdomar med språkstörning/DLD ska få en positiv upplevelse av skolan. Att skolan ska få vara en plats för lärande och utveckling, en trygg plats där de får stöd och hjälp att lyckas i livet. Detta mål är både rimligt och möjligt. Och det börjar med kunskap."

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!