En del av SRAT

2022-01-15

Sänkt specialistavgift

Logopedförbundets styrelse beslutade i januari att sänka avgiften för specialistansökan.

Fortsättningsvis är kostnaden 4 000 kronor för medlemmar och 8 000 kronor för icke-medlemmar. Kostnaden för ansökan om specialistbevis täcker administrativa kostnader samt kostnader för specialistrådsmöten.

Sista datum för specialistansökan under våren är den 15 april!

Senaste nyheter

19 maj 2022, 11:45

Stor uppslutning kring riktlinjer

De nya riktlinjerna för logopeder i pedagogisk verksamhet har nu presenterats under ett välbesökt...

13 maj 2022, 14:54

Uppdaterade yrkesetiska riktlinjer

Logopedförbundets yrkesetiska riktlinjer har uppdaterats och även kompletterats med ett...

06 maj 2022, 22:10

Logopedförbundet Halland i SVT

Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mell...