En del av SRAT

Logopeden.se; Sveriges Riksdag 2022-04-22

Rätt till kompetensutveckling

Den 27 april väntas Sveriges Riksdag besluta om ett antal tillkännagivanden som gäller kompetensförsörjning och rätt till kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården.

Rätt till fortbildning?

Brist på kompetensutvecklande insatser är ett problem för många professioner inom hälso- och sjukvård, inte minst för dem med kommunal anställning. Om Riksdagen beslutar enligt Socialutskottets betänkande innebär det bland annat att regeringen sedan bör se över frågan om införandet av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. 

Brister i logopeders möjligheter till kompetensutveckling

 Tidningen Logopedens kartläggning från 2019 visade att mer än en tredjedel av logopederna som medverkade saknade kompetensutvecklingsplan. Omkring 40 % upplevde inte att arbetsgivaren uppmuntrade kompetensutveckling och lika stor andel av respondenterna angav att de i mycket liten eller liten utsträckning har möjlighet att hålla sig à jour med forskningsläget.

Viktigt för ett hållbart arbetsliv

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström:

-Socialutskottets förslag är efterlängtat och vi hoppas att riksdagen klubbar igenom det. Det är ett viktigt steg i arbetet att säkerställa ett hållbart arbetsliv och utvecklingen av vår profession, precis som för andra professioner inom vården.

 

Mer information

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!