En del av SRAT

2022-06-05

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.

Linnéa Cooke, logoped i Mjölby kommun, har erhållit specialistbevis inom huvudområde språk med inriktning språkstörning och språklig sårbarhet i skolkontext. Per Martell, verksam inom Region Halland, är specialist inom huvudområde sväljning, inriktning diagnostik och intervention. Ellinor Strandberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna är specialist inom huvudområde språk, inriktning beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn. 

Grafisk bild över specialistområdena språk, tal, röst och sväljning

Mer om våra nya specialister i höstnumret av tidningen Logopeden!

Senaste nyheter

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!

20 november 2022, 21:22

En fjärdedel har orimligt hög arbetsbelastning