En del av SRAT

2022-06-05

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.

Linnéa Cooke, logoped i Mjölby kommun, har erhållit specialistbevis inom huvudområde språk med inriktning språkstörning och språklig sårbarhet i skolkontext. Per Martell, verksam inom Region Halland, är specialist inom huvudområde sväljning, inriktning diagnostik och intervention. Ellinor Strandberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna är specialist inom huvudområde språk, inriktning beteende- och utvecklingsrelaterade tillstånd hos barn. 

Grafisk bild över specialistområdena språk, tal, röst och sväljning

Mer om våra nya specialister i höstnumret av tidningen Logopeden!

Senaste nyheter

10 augusti 2022, 10:22

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner.

10 juni 2022, 19:14

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- o...

05 juni 2022, 22:33

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.