En del av SRAT

2022-01-31

Nya riktlinjer för logopeder i pedagogisk verksamhet

Logopeder blir allt vanligare inom skolan och förskolan. Nu finns nya riktlinjer på plats!

Vid den nationella nätverksträffen för logopeder i skola och förskola 2019 beslutades  att en arbetsgrupp skulle ta fram riktlinjer för logopeder som arbetar i pedagogisk verksamhet. Riktlinjerna har under hösten/vintern varit ute på remiss och är nu reviderade och klara.

I samband med revideringen har vissa saker blivit förtydligade samt tillägg gjorts bland annat kring kommunikativa svårigheter och AKK. Många har redan nu börjat använda riktlinjerna, och den uppdaterade versionen nås bland de andra riktlinjerna här på hemsidan samt via länken nedan.

Arbetsgruppen bestod av Ann-Sofie Taleman, Marika Habbe, Anna Eva Hallin, Maria Strutz, Hanna Walsö, Malin Persson, Rebecca Rindhagen, Anna-Karin Lindqvist, Elin Jälmbrant, Julia Andersson, Sara Klinga, Helga Lieber, Tamara Sekulic och Maria Blomqvist.

De vill tacka för de många kloka synpunkter och kommentarer som inkommit under remisstiden och ser fram emot att både blivande och yrkesverksamma logopeder samt politiker, skolhuvudmän, skolchefer, elevhälsochefer och rektorer kommer få ta del av och använda riktlinjerna.

Rekommendationen är att de riktlinjer som Logopedförbundet tar fram bör revideras efter 3-5 år med tanke på den ständigt ökande kunskapsmängden inom logopediska forskningsområden.

Senaste nyheter

20 september 2022, 00:08

Välbesökt nätverksträff för skollogopeder

Den 15 september träffades förskole- och skollogopeder från hela Sverige för nätverksträff i...

19 september 2022, 23:48

Debatt: Region Skåne behöver förbättra vård av personer med afasi

Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer för vård vid stroke. Det skriver företrädare för...

06 september 2022, 11:22

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver...