En del av SRAT

Dagens Medicin 2022-09-05 2022-09-06

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver företrädare för sex vårdyrkesförbund, däribland Logopedförbundet.

Företrädare för Logopedförbundet, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Psykologförbundet, Dietisternas riksförbund och Svensk kuratorsförening poängterar  vikten av att uppmärksamma att alla kompetenser som kan bidra till att skapa bättre resultat för patienterna och ge en mer effektiv vård som kan minska vårdköerna. En helhetssyn på hälsa behöver genomsyra vården.  

Man skriver bland annat: 

"I dag lämnas ofta andra professioner än de till antalet största utanför utredningar, samtal och åtgärdsförslag om den svåra framtidsutmaningen att kompetensförsörja hela hälso- och sjukvårdskedjan."

Läs hela debattartikeln!

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

 

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!