En del av SRAT

Dagens Medicin, 2022-06-10 2022-06-10

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- och fackförbund, däribland Logopedförbundet, tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

Bristande personcentrering

Nästan var fjärde person i Sverige lever med funktionsnedsättning, det handlar om mer än 2 miljoner människor. Den svenska hälso- och sjukvården är ojämlik, inte bara mellan regioner utan också mellan individer. Personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar har ofta sämre möjligheter till god vård än andra och coronapandemin har förstärkt de ojämlikheter som funnits länge. 

Sverige presterar sämre än jämförbara länder när det gäller personcentrering i primärvården och tillgången till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel ser olika ut över landet. 

Handlingsplan och kunskapshöjning

Redan 2018 beslutade riksdagen om ett nationellt folkhälsopolitiskt mål att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, men få åtgärder har vidtagits för att säkerställa en jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning, trots att vi vet att personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor och sämre hälsa än andra. 

En rad åtgärder föreslås i debattinlägget för att förbättra hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning:

  • Ta fram en nationell handlingsplan för att identifiera och åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård.
  • Ta initiativ till en kunskapshöjning hos vårdpersonal om olika funktionsnedsättningar och om skillnaderna i hälsa och vård.
  • Involvera funktionsrättsrörelsen i arbetet med personcentrerad vård i hela landet.
  • Stärk det befolkningsinriktade hälsoarbetet genom att införa nationellt reglerade hälsoprogram för fler grupper, i likhet med mödrahälsovårds- och barnhälsovårdsprogrammen.

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!