En del av SRAT

Logopedförbundet 2022-03-01

Ingen ska sakna en logoped

Tillsammans med Afasiförbundet uppmärksammar Logopedförbundet den bristande och ojämlika tillgången till logoped för personer med afasi efter stroke.

I ett debattinlägg publicerat i en rad lokaltidningar poängterar Afasiförbundet och Logopedförbundet att likvärdigheten måste stärkas. I snitt får bara 6 av 10 patienter med tal- eller språksvårigheter efter stroke träffa en logoped. De regionala skillnaderna är stora. Det visar Riksstroke-rapporten avseende 2021.

Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg och Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström skriver bland annat:

"Föreställ dig att endast sex av tio personer med nedsatt motorik eller fysiska funktionsnedsättningar skulle få träffa en fysioterapeut och ges tillgång till fysisk träning. De flesta skulle finna det oacceptabelt. Men när det gäller kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar är det snarast omvänt. Den som får möjlighet att träffa en logoped, få ordentlig utredning och möjlighet till träning är lyckligt lottad. Detta trots att tal- och språkförmåga är en förutsättning för att samspela med andra människor och kunna delta i samhällslivet. För den som inte får träning och stöd finns det stor risk för utanförskap och psykisk ohälsa."

Länkar till debattinläggen finns på logopeden.se

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!