En del av SRAT

Logopedförbundet 2022-05-30

Informationsfilmer om dysfagi/sväljsvårigheter

Logopedförbundet har tillsammans med Senior alert tagit fram en informationsfilmserie om dysfagi.

Filmserien innehåller fyra filmer à 15 minuter som går igenom normal sväljningsfunktion, symptom och orsaker till dysfagi, vad vårdpersonalen ska hålla utkik efter och vilka enkla anpassningar de kan göra, samt hur man kontaktar logoped och vilka behandlingar som finns. Logoped och medicine doktor Kerstin Johansson är föreläsaren i filmerna och har arbetat fram innehållet tillsammans med logoped Kerstin Gustavsson.

Senior alert är ett av Sveriges omkring 100 nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stötta vårdprevention.

Samtliga filmer hittar du via logopeden.se

Senaste nyheter

10 augusti 2022, 10:22

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner.

10 juni 2022, 19:14

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- o...

05 juni 2022, 22:33

Nya specialister!

Vi välkomnar tre nya specialister i och med vårens specialistråd.