En del av SRAT

2022-11-23

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Representanter från flera professionsförbund, inklusive Logopedförbundet deltog.

Socialstyrelsen bjöd in till en hearing den 21 november för att diskutera kvalitet på och tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Logopedförbundet representerades av Kajsa Söderhielm, vice ordförande och Anna Nilsson, adjungerad styrelseledamot. 

Samtliga deltagande professionsförbund var eniga om att det finns stora behov av att kartlägga den nuvarande kompetensen inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsområdet. Dessutom behöver likvärdigheten stärkas när det gäller tillgång till resurser. Ett konket exempel är språklig och kommunikativ rehabilitering vid afasi efter stroke, där endast fyra av tio patienter får träffa logoped. Dessutom är variationen stor mellan olika regioner. 

Nästa steg är att Socialstyrelsen återkopplar till regeringen som sedan beslutar om ett eventuellt uppdrag. Under tiden fortsätter Logopedförbundet att diskutera frågan med andra förbund.

Logopedförbundets styrelse passar på att tacka alla er som kom med synpunkter och kommentarer inför hearingen!

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!