En del av SRAT

Dagens Nyheter 2022-10-20: 2022-10-21

DN debatt: tolkar behövs för god och säker vård!

För en vecka sedan offentliggjorde de fyra samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt Tidöavtal – Överenskommelse för Sverige. Tillsammans med nio andra fackförbund kritiserar Logopedförbundet förslaget om att  rätten till offentligt finansierad tolk begränsas.

Förslaget att begränsa rätten till kostnadsfri användning av tolk riskerar att leda till felbehandlingar med ökat lidande och ökande samhällskostnader som följd, vilket också medför att patient­säkerheten hotas.

"Att förstå våra patienter är en absolut förutsättning för att sätta in rätt behandling – vilket i våra yrken ofta handlar om direkta hot mot hälsa och liv. Till synes små detaljer kan ha en avgörande skillnad för bedömningen av såväl fysisk som psykisk ohälsa."

Man påtalar också att begränsningar av rätten att använda tolk kommer att innebära stora svårigheter för professioner inom hälso- och sjukvård att agera i linje med yrkesetiska riktlinjer. 

I Tidöavtalet finns även förslag om att öka den statliga kontrollen och kvalitetsbedömningen av tolkar, vilket företrädarna för fackförbundet anser är ett bra förslag, eftersom det är stor skillnad på auktoriserade tolkar och någon som översätter enbart för att denne själv talar och förstår ett visst språk. 

 

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!