En del av SRAT

Sydsvenskan 2022-09-17 2022-09-19

Debatt: Region Skåne behöver förbättra vård av personer med afasi

Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer för vård vid stroke. Det skriver företrädare för Afasiförbundet och Logopedförbundet i en debattartikel.

I Region Skåne får endast 45 % av personer med talsvårigheter efter stroke träffa logoped. Det är lägre än den genomsnittliga siffran för riket, där 6 av 10 personer med afasi efter stroke får logopedkontakt. Logopeder ingår inte heller i Region Skånes tvärprofessionella vårdteam för strokepatienter. Trots att intensiv språklig rehabilitering rekommenderas som högprioriterat i de nationella strokeriktlinjerna har de tungt belastade logopederna i Region Skåne inte möjlighet att ge personer med afasi den hjälp de behöver. Resursbristen drabbar också anhöriga, som rekommenderas kommunikationspartnerträning enligt riktlinjerna. 

Debattörerna uppmanar Region Skåne att göra en översyn kring rehabiliteringen av personer med afasi och att börja följa de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Senaste nyheter

13 december 2022, 00:49

Vårda vården!

Den 12 december överlämnade företrädare för 13 fackförbund inom hälsa och sjukvård uppropet Vårda...

23 november 2022, 22:06

Hearing om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

I november arrangerades en hearing på Socialstyrelsen om rehabilitering, habilitering och...

21 november 2022, 12:21

Nominera till uppsatspris!