Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-09-23

Riktlinjer på remiss!

Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet ökar starkt och behovet av nationella riktlinjer på detta område har vuxit.

Vid den nationella nätverksträffen för logopeder i skola och förskola 2019 togs beslut om att ta fram nationella riktlinjer för logopeder som arbetar i pedagogisk verksamhet. Nu går riktlinjerna ut på remiss hos landets lärosäten och andra berörda instanser, men även enskilda logopeder är välkomna att lämna synpunkter.

Syftet med riktlinjerna är att logopedens kompetens ska komma barn
och elever till godo och att insatserna ska vara likvärdiga och evidensbaserade.

Ta del arbetsdokumentet här:

Synpunkter lämnas senast 24/11 till kontaktperson: Julia Andersson

Senaste nyheter

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling

22 oktober 2021, 14:26

Ny ordförande i SRAT

15 oktober 2021, 10:41

DLD Awareness Day!

Sedan några år tillbaka uppmärksammas utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD lite extra en fredag...