En del av SRAT

2021-09-23

Riktlinjer på remiss!

Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet ökar starkt och behovet av nationella riktlinjer på detta område har vuxit.

Vid den nationella nätverksträffen för logopeder i skola och förskola 2019 togs beslut om att ta fram nationella riktlinjer för logopeder som arbetar i pedagogisk verksamhet. Nu går riktlinjerna ut på remiss hos landets lärosäten och andra berörda instanser, men även enskilda logopeder är välkomna att lämna synpunkter.

Syftet med riktlinjerna är att logopedens kompetens ska komma barn
och elever till godo och att insatserna ska vara likvärdiga och evidensbaserade.

Ta del arbetsdokumentet här:

Synpunkter lämnas senast 24/11 till kontaktperson: Julia Andersson

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling