En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2021-10-03

Remissvar god och nära vård för barn och unga

Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), en del i den omfattande omställningen av svensk hälso- och sjukvård.

Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga

I betänkandet föreslår man bland annat ett nationellt program för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga. I sammanhanget betonar Svenska Logopedförbundet vikten av tvärprofessionella team som kan göra breda bedömningar av barns och ungas behov av insatser. Förbundet menar att logopeder ska vara en självklar del av dessa tvärprofessionella team, dels eftersom språkliga och kommunikativa svårigheter är så pass vanliga, dels eftersom sådana svårigheter också har stora konsekvenser för barns och ungas välmående, utbildning och psykiska hälsa.

Förbättrad samverkan

Förbundet lyfter särskilt vikten av förbättrad samordning mellan kommuner och regioner när det gäller barn och ungdomar med språkstörning och behovet av att tillräckliga resurser tillförs, bland annat genom att göra logopeder till lagstadgad yrkesgrupp inom elevhälsan.

 

 

 

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling