Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-06-16

Senaste ordförandeforum

Sedan hösten 2020 träffas lokalföreningarnas ordförande och vice ordförande tillsammans med företrädare för förbundsstyrelsen ungefär tre gånger per termin för samverkan och erfarenhetsutbyte.

Vid det senaste mötet den 21 maj var sju lokalföreningar representerade. Från förbundsstyrelsen deltog ordförande Kerstin Wiström, kommunikationsansvariga Elvira Ashby samt Pia Sjölund och Malin Påhls Hansson som är kontaktpersoner för lokalföreningarna.

Lokalförenings-highlights

Under året har lokalföreningen i Halland fått ett ökat medlemsantal. Uppsalaföreningen har startat ett Instagramkonto och både Kronoberg och Gävleborg har publicerat debattartiklar. I Stockholm har lokalföreningen uppvaktat såväl tjänstemän som politiker angående logopedens roll vid covid-19 och lokalföreningen i Jämtland/Härjedalen har utformat en aktivitetsplan. 

Tips kring opinionsbildning

Mötet gästades av SRAT:s nya opinionsbildare Patricia Widergren och av Rolf Larsson, journalist på Falu Kuriren. Patricia Widegren fokuserade på strategisk opinionsbildning och tipsade lokalföreningsföreträdarna om att försöka utkristallisera sitt budskap och syfte så tydligt som möjligt och att fundera över vilka man vill nå med påverkansarbetet. Hon gav mötesdeltagarna tre goda råd om opinionsbildning:

  • Opinionsbildning tar tid
  • Det kan vara svårt att nå ut i kommunikationsfloden
  • Tänk över vad som är viktigast och prioritera

Patricia betonade också vikten av att vara aktuell, att skriva begripligt och att ha en lokal vinkel på nyheten eller debattinlägget. 

Rolf Larsson delade med sig av vad som behövs för att få igång en journalist. Case är enligt honom den bästa framgångsfaktorn för att bli publicerad. När man kontaktar en journalist via e-post behöver man snabbt väcka intresse för att stå ut i den stora mängden pressmeddelanden. Även Rolf betonade den lokala vinkeln och tipsade specifikt om Sveriges Radio P4 samt att etablera goda relationer med journalister. 

Har du frågor om lokalföreningar?

Kontakta:

 

Senaste nyheter

15 september 2021, 09:54

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

15 september 2021, 07:00

Ordförande har ordet

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och...

10 september 2021, 15:36

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...