Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

Tidningen Logopeden nr 3 2021 2021-09-15

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad likvärdighet kring verksamhetsförlagd utbildning.

Efter att ha genomfört en enkät bland Sveriges logopedstudenter dels om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) generellt, dels om hur VFU:n påverkats av pågående pandemi kräver Svenska Logopedförbundets studentsektion en rad åtgärder för att åstadkomma likvärdig utbildning och bättre förutsättningar för nuvarande och framtida logopedpatienter.

Bland Sloss åtgärdsförslag finns bland annat att utbildningsanordnarna behöver utvärdera och följa upp VFU för att säkerställa att placeringarna är likvärdiga och att de olika utbildningsorterna behöver koordinera sig vad gäller att definiera fullgod VFU. Man betonar också vikten av kontinuerlig uppföljning och kompetensutveckling för handledarnas del.

Dessutom vill Sloss att utbildningarna presenterar tydliga förslag på hur man ska kompensera studenternas försämrade möjligheter till kunskapsinhämtning under pandemin.

Läs mer om enkäten samt hela debattinlägget från Sloss i tidningen Logopeden!

 

Senaste nyheter

22 oktober 2021, 14:26

Ny ordförande i SRAT

15 oktober 2021, 10:41

DLD Awareness Day!

Sedan några år tillbaka uppmärksammas utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD lite extra en fredag...

03 oktober 2021, 22:58

Remissvar god och nära vård för barn och unga

Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! ...