En del av SRAT

Tidningen Logopeden, nr 4 2021 2021-12-08

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkät sammanställer vi logopedlönerna från föregående år.

År 2020 tjänade en logoped i genomsnitt ungefär 35 000 kronor. För logopeder som tog examen 2020 var medianlönen 29 500 kr. Rekommenderad ingångslön brukar baseras på 90:e percentilen, vilket för logopeder som utexaminerades förra året låg på 30 500 kr. Man behöver ha jobbat upp emot 25 år för att medianlönen ska närma sig 40 000 kronor (baserat på underlag för logopeder i kommuner och landsting) 

 

Logopeder i regioner 

Statistikunderlaget är baserat på drygt 1200 logopeder med anställning i regioner, exklusive logopeder som är chefer. Medianlönen låg på 33 268 kr och en lön på 29 700 motsvarade 10:e percentilen, medan 90:e percentilen motsvarades av en lön på strax över 38 600 kr.  

Blekinge toppar lönelistan 2020 med en medianlön på 37450 kr, följt av Norrbotten på 34 755 krI övrigt är det små skillnader i medianlön mellan regioner. Lönespridningen är störst i Blekinge med ett spann från 28 700 på 10:e percentilen till 42 450 på 90:e percentilen. Högst ”lägstanivå” verkar Region Västmanland ha, där 30 100 motsvarar percentil 10. Det är bara tre regioner där lönenivån på 90:e percentilen tar sig över 40 000-kronorsstrecket: förutom ovan nämnda Blekinge är det även Gävleborg samt Region Örebro.  

 

Logopeder i kommuner 

Totalt har nära 300 kommunanställda logopeder rapporterat in löneuppgifter. Medianlönen för kommunanställda logopeder var 2020 36 995 kr. Underlaget för litet för att bryta ner det på kommunnivå, så i statistiken rapporteras siffror för Stockholms län, Mellansverige, Norra Sverige och Södra Sverige, där Stockholm toppar ligan med en medianlön för kommunanställda logopeder på drygt 38 600 kr. Eventuella chefer är inte exkluderade i siffrorna 

 

Privatlogopeder 

Statistiken är baserad på strax över 100 personer och medianlönen landade 2020 på 33 625 kr.  

 

Mer detaljerad information hittar du som är medlem i Logopedförbundet/SRAT om du loggar in på SRAT.se och går vidare till SRAT:s egen lönestatistik samt Saco Lönesök 

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling