En del av SRAT

2021-05-24

Lokalfackliga nyheter

Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en del av SRAT 2015 och idag finns det lokalföreningar i över hälften av landets län/regioner.

Logopedförbundets lokalföreningar representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor. Lokalföreningarna är också en viktig länk mellan medlemmarna och förbundets styrelse och har en viktig roll vad gäller lokal opinionsbildning.

Ny lokalförening i Halland

Senaste tillskottet ibland lokalföreningarna är den nybildade föreningen i Region Halland, där Katarina Andreassen är ordförande. Värmlandsföreningen har fått ny ordförande under våren i form av Matilda Lindsten. 

På gång i Stockholm

Logopedförbundet Stockholms län har sedan årsmötet i mars 2021 beslutat att den lokala styrelsen, precis som Logopedförbundet centralt, ska ha en studentrepresentant för att öka samarbetet mellan yrkesverksamma och studerande. Fokusfrågor för Stockholmsföreningen är bland annat patientflöden och arbetsmiljö inom vårdval logopedi.

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling