Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-05-24

Lokalfackliga nyheter

Svenska Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en del av SRAT 2015 och idag finns det lokalföreningar i över hälften av landets län/regioner.

Svenska Logopedförbundets lokalföreningar representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor. Lokalföreningarna är också en viktig länk mellan medlemmarna och förbundets styrelse och har en viktig roll vad gäller lokal opinionsbildning.

Ny lokalförening i Halland

Senaste tillskottet ibland lokalföreningarna är den nybildade föreningen i Region Halland, där Katarina Andreassen är ordförande. Värmlandsföreningen har fått ny ordförande under våren i form av Matilda Lindsten. 

På gång i Stockholm

Logopedförbundet Stockholms län har sedan årsmötet i mars 2021 beslutat att den lokala styrelsen, precis som Svenska Logopedförbundet centralt, ska ha en studentrepresentant för att öka samarbetet mellan yrkesverksamma och studerande. Fokusfrågor för Stockholmsföreningen är bland annat patientflöden och arbetsmiljö inom vårdval logopedi.

Saknas lokalförening i din region?

 Är du intresserad av att bygga upp en lokalförening i din region? Kontakta Svenska Logopedförbundets koordinatorer för lokalföreningsutveckling Malin Påhls Hansson och Pia Sjölund.

Senaste nyheter

15 september 2021, 09:54

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

15 september 2021, 07:00

Ordförande har ordet

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och...

10 september 2021, 15:36

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...