Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-07-03

Logopeder viktiga i skolhälsan!

För barn och elever i språklig sårbarhet är logopedens spetskompetens avgörande för tillgängligheten i lärmiljö, undervisning och särskilt stöd.

Svenska Logopedförbundet arbetar därför för att logopeder ska bli en obligatorisk del i elevhälsan. Läs mer i våra kommentarer till Utbildningsdepartementets utredning "Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven" (SOU 2021:11).

Senaste nyheter

15 september 2021, 09:54

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

15 september 2021, 07:00

Ordförande har ordet

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och...

10 september 2021, 15:36

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...