En del av SRAT

Logopedförbundet Stockholms län 2021-09-10

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och neuropsykiatriska team i samband med en aktuell omorganisation i Region Stockholm. Det föreslår en rad undertecknare, däribland Lena Lindberger, ordförande i Logopedförbundet Stockholms län.

Undertecknarna, som är verksamma som logopeder, psykologer och läkare i olika vårdinstanser i Region Stockholm betonar logopeders unika kompetens inom avvikande tal-, språk- och kommunikationsutveckling, läs- och skrivutveckling samt ät- och sväljförmåga. 

Man betonar att det snarare är regel än undantag att neuropsykiatriska diagnoser dels överlappar med varandra, dels överlappar med logopediska diagnoser som språkstörning och dyslexi. Skribenterna poängterar också vikten av multiprofessionella team: 

"Det finns många exempel där olika tillstånd överlappar varandra och där läkarens, psykologens och logopedens kompetens kompletterar varandra väl, vilket gör att teamen efter avslutad utredning kan ge familj och skola kvalificerade rekommendationer."

 

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling