En del av SRAT

2021-01-22

Höjd avgift för passiva medlemmar

Avgiften för passiva medlemmar höjs från 30 till 50 kronor i månaden

I mars 2020 beslutades att avgiften för passiva medlemmar skulle höjas den 1 januari 2021, från 30 till 50 kronor i månaden. Detta för att täcka de omkostnader medlemskapet innebär för föreningen, i form av tryckkostnader och porto för tidningen. Styrelsen ber om ursäkt för att information om höjningen inte har kommit ut tidigare.

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling