Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-01-22

Höjd avgift för passiva medlemmar

Avgiften för passiva medlemmar höjs från 30 till 50 kronor i månaden

I mars 2020 beslutades att avgiften för passiva medlemmar skulle höjas den 1 januari 2021, från 30 till 50 kronor i månaden. Detta för att täcka de omkostnader medlemskapet innebär för föreningen, i form av tryckkostnader och porto för tidningen. Styrelsen ber om ursäkt för att information om höjningen inte har kommit ut tidigare.

Senaste nyheter

03 juli 2021, 12:46

Logopeder viktiga i skolhälsan!

För barn och elever i språklig sårbarhet är logopedens spetskompetens avgörande för tillgänglighe...

22 juni 2021, 14:25

För dig som ska bli logoped

Snart dimper antagningsbeskeden ner till alla som sökt till logopedprogrammen - och vi vill passa...

16 juni 2021, 11:25

Senaste ordförandeforum

Sedan hösten 2020 träffas lokalföreningarnas ordförande och vice ordförande tillsammans med...