En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2021-10-15

DLD Awareness Day!

Sedan några år tillbaka uppmärksammas utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD lite extra en fredag i mitten av oktober. I dag en 15 oktober är det dags för årets upplaga av DLD Awareness Day.

Samarbeta för språklig tillgänglighet

Ungefär två elever i varje klassrum har språkstörning/DLD. Trots detta är språkstörning fortfarande inte tillräckligt känt. Undervisningen behöver vara språkligt tillgänglig och olika professioner, till exempel logopeder, lärare och specialpedagoger, behöver samarbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barn och unga med språkstörning. 

Hamnar mellan stolarna

Till följd av oklar ansvarsfördelning mellan kommuner och regioner hamnar barn och ungdomar i skolåldern som har språkstörning ofta mellan stolarna när det gäller logopedinsatser. Svenska Logopedförbundet arbetar för att logoped ska bli en av de obligatoriska professionerna i elevhälsan. Mer resurser skulle behövas även i regionerna för att kunna ge ett evidensbaserat omhändertagande till personer med språkstörning i alla åldrar. Logopeder behövs i multiprofessionella team, exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatri.

Vuxna med språkstörning

En språkstörning växer inte bort utan finns kvar även i vuxen ålder. Förmodligen är språkstörning hos vuxna underdiagnostiserat och det finns stora brister i hur patientgruppens behov möts på olika nivåer i samhället - vård, utbildning och arbetsliv. 

Läs mer om språkstörning, ta del av och sprid material från organisationen RADLD, översatt till svenska av logoped Astrid Frylmark via logopeden.se!

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling