En del av SRAT

2021-03-16

Digitalt samtal: CATALISE inom barn- och ungdomshabilitering

Under ett digitalt samtal den 11/3 diskuterade logopeder från olika delar av landet hur slutsatserna i Catalise kan praktiseras inom habiliteringen.

Konsensusdokumentet Catalise ger logopeder stöd i hur utredningar ska göras och hur diagnoser ska sättas. Hur ser vi på utredning och bedömning av språklig förmåga av patienter inom habiliteringen?

Inom Habilitering och Hälsa Region Stockholm pågår ett arbete med att ta fram en rutin för när och hur logopeder ska sätta diagnos. Samtalet leddes av Habilitering och Hälsas tidigare sakkunniga logoped Clara Norberg Averbo.

Läs sammanfattning från samtalet här. 

Här kan du läsa mer om CATALISE

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling