Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021-03-16

Digitalt samtal: CATALISE inom barn- och ungdomshabilitering

Under ett digitalt samtal den 11/3 diskuterade logopeder från olika delar av landet hur slutsatserna i Catalise kan praktiseras inom habiliteringen.

Konsensusdokumentet Catalise ger logopeder stöd i hur utredningar ska göras och hur diagnoser ska sättas. Hur ser vi på utredning och bedömning av språklig förmåga av patienter inom habiliteringen?

Inom Habilitering och Hälsa Region Stockholm pågår ett arbete med att ta fram en rutin för när och hur logopeder ska sätta diagnos. Samtalet leddes av Habilitering och Hälsas tidigare sakkunniga logoped Clara Norberg Averbo.

Läs sammanfattning från samtalet här. 

Här kan du läsa mer om CATALISE

Senaste nyheter

15 september 2021, 09:54

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

15 september 2021, 07:00

Ordförande har ordet

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och...

10 september 2021, 15:36

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...