En del av SRAT

2021-01-22

Debatt: Stödet till barn med språkstörning måste förbättras

Tillgången till logopedbehandling för barn med språkstörning/DLD varierar stort i landets regioner. Det är djupt olyckligt och behöver rättas till skriver bland annat Kerstin Wiström, ordförande i Svenska Logopedförbundet, och Berit Robrandt Ahlberg, ordförande i Afasiförbundet/Talknuten, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Språkstörning/DLD (Developmental Language Disorder) är en av de vanligaste diagnoserna bland barn. Fem till åtta procent av alla elever, eller två elever i varje klass, har språkstörning/DLD och antalet barn som behöver insatser av logoped är mycket stort.

Tillgången till logoped brister

En kartläggning gjord av Svenska Logopedförbundet visar samtidigt att tillgången till logoped är bristfällig på många håll i landet. Regionerna varierar mellan att tillhandahålla 10–27 logopeder per 100 000 invånare (som jämförelse nämns att antalet fysioterapeuter är i snitt 134). Inte ens i de regioner som har flest logopeder anställda går ekvationen ihop.

"Barn som inte får stöd och hjälp tidigt tar med sig svårigheterna in i skolan, den psykiska ohälsan och utanförskapet ökar, vilket i sin tur får konsekvenser inte bara för individen utan för hela vårt samhälle i stort."

Krafttag och riktlinjer efterfrågas

Tidigare rådde brist på logopeder, men nu utbildas det allt fler och skribenterna poängterar att det är dags att regionerna ser över och bygger ut antalet tjänster. De efterfrågar också både kraftttag och nationella riktlinjer för att uppnå likvärdighet i tillgången till utredning och logopedisk behandling av språkstörning/DLD och andra tal- och språksvårigheter.

Senaste nyheter

12 december 2021, 15:40

Inrätta specialisttjänster!

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

08 december 2021, 11:30

Lönestatistik 2020

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

20 november 2021, 14:52

Bättre villkor för kompetensutveckling