Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2021

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

2021-09-15 09:54

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

Ordförande har ordet

2021-09-15 07:00

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och...

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

2021-09-10 15:36

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...

Logopeder viktiga i skolhälsan!

2021-07-03 12:46

För barn och elever i språklig sårbarhet är logopedens spetskompetens avgörande för tillgänglighe...

För dig som ska bli logoped

2021-06-22 14:25

Vi vill passa på att påminna om vad mycket ett studentmedlemskap kan ge!

Senaste ordförandeforum

2021-06-16 11:25

Sedan hösten 2020 träffas lokalföreningarnas ordförande och vice ordförande tillsammans med...

Neurorapporten är här!

2021-05-28 12:36

Neurorapporten undersöker tillgången till neurologisk rehabilitering. Årets rapport visar på...

Lokalfackliga nyheter

2021-05-24 11:50

Svenska Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en d...

Ny broschyr: Dysfagi

2021-05-07 15:49

Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu...

Världsröstdagen!

2021-04-16 08:02

Rösten är så viktig, både för vår kommunikation och identitet. Idag 16 april infaller...

Digitalt samtal: CATALISE inom barn- och ungdomshabilitering

2021-03-16 15:58

Under ett digitalt samtal den 11/3 diskuterade logopeder från olika delar av landet hur...

Europeiska logopedidagen!

2021-02-25 11:28

Varje år den 6 mars infaller den Europeiska logopedidagen.

Höjd avgift för passiva medlemmar

2021-01-22 16:10

Avgiften för passiva medlemmar höjs från 30 till 50 kronor i månaden

Debatt: Stödet till barn med språkstörning måste förbättras

2021-01-22 14:42

Tillgången till logopedbehandling för barn med språkstörning/DLD varierar stort i landets regione...

Lunchseminarier för logopeder

2021-01-14 18:02

Svenska logopedförbundet bjuder in till lunchseminarier.