En del av SRAT

2021

Inrätta specialisttjänster!

2021-12-12 15:40

Mot bakgrund av debatten om en femårig logopedutbildning och arbetsgivarens ansvar för logopeders...

Lönestatistik 2020

2021-12-08 11:30

Hur ligger du lönemässigt i förhållande till kollegor? I väntan på resultaten från årets löneenkä...

Bättre villkor för kompetensutveckling

2021-11-20 14:52

Ny ordförande i SRAT

2021-10-22 14:26

DLD Awareness Day!

2021-10-15 10:41

Sedan några år tillbaka uppmärksammas utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD lite extra en fredag...

Remissvar god och nära vård för barn och unga

2021-10-03 22:58

Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! ...

Remissvar psykisk hälsa

2021-10-03 13:56

Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och...

Riktlinjer på remiss!

2021-09-23 11:47

Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet ökar starkt och behovet av nationella riktlinjer på det...

Kurs: intervention vid nedsatt språkförståelse hos barn och unga

2021-09-20 18:41

Den 17-18 november anordnar Svenska Logopedförbundet digitala utbildningsdagar om intervention ti...

Ökad likvärdighet behövs i verksamhetsförlagd utbildning

2021-09-15 09:54

Svenska Logopedförbundets studentsektion Sloss vill se tydligare riktlinjer och förbättrad...

Ordförande har ordet

2021-09-15 07:00

Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström, Svenska Logopedförbundets ordförande

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström om hösten som nystart, återhämtning och kompetensutv...

Logopeder behövs inom barn- och ungdomspsykiatri

2021-09-10 15:36

Se till att inkludera logopedisk kompetens genom att anställa logopeder till mottagningar och...

Logopeder viktiga i skolhälsan!

2021-07-03 12:46

För barn och elever i språklig sårbarhet är logopedens spetskompetens avgörande för tillgänglighe...

Senaste ordförandeforum

2021-06-16 11:25

Sedan hösten 2020 träffas lokalföreningarnas ordförande och vice ordförande tillsammans med...

Neurorapporten är här!

2021-05-28 12:36

Neurorapporten undersöker tillgången till neurologisk rehabilitering. Årets rapport visar på...

Lokalfackliga nyheter

2021-05-24 11:50

Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en del av SR...

Ny broschyr: Dysfagi

2021-05-07 15:49

Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu...

Världsröstdagen!

2021-04-16 08:02

Rösten är så viktig, både för vår kommunikation och identitet. Idag 16 april infaller...

Digitalt samtal: CATALISE inom barn- och ungdomshabilitering

2021-03-16 15:58

Under ett digitalt samtal den 11/3 diskuterade logopeder från olika delar av landet hur...

Europeiska logopedidagen!

2021-02-25 11:28

Varje år den 6 mars infaller den Europeiska logopedidagen.