En del av SRAT

Logopeden 3 2020 2020-09-17

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

Distansundervisning 

-Universiteten var snabba på att ställa om till de nya förutsättningarna och har övergripande informerat och uppdaterat studenterna på ett tillfredställande sätt och genomgående arbetat för att vi ska få den undervisningen vi har rätt till, säger Logopedförbundets studentsektions (Sloss) ordförande Jessika Rior.  

Många studenter har upplevt det som positivt att kunna studera mer i sin egen takt och att få inspelade föreläsningar som gick att se många gånger, men distansundervisningen har också lett till att en del upplevt det svårare att göra sin röst hörd för att få hjälp om något var oklart.  

Jessika Rior: 

-Sociala kontakter har minskat och grupparbeten har försvårats. Stundtals har de tekniska lösningarna påverkat oss negativt genom strul som tagit tid från undervisningen. 

Rättssäker examination 

Något som har upplevts extra problematiskt var huruvida rättssäkerheten skulle kunna säkerställas när planerade salstentamina blev till hemtentor. Överlag har det dock fungerat bra. Oron var större innan de nya rutinerna kom på plats och i efterhand är studenterna nöjda med hur universiteten hanterade examinationerna under pandemin.  

Verksamhetsförlagd utbildning 

Gällande VFU har det varierat om den har flyttats till framtiden eller skett som vanligt (så vanligt det var möjligt). Wilma Ahlberg och Isabell Hammarlund som studerar på termin 3 respektive 7 vid Karolinska institutet berättar att de grupper som var ute på praktik i mitten av mars fick avbryta sin VFUEn del kursgrupper startade sin praktik senare på våren, dock fanns inte VFU-plats för alla. Vissa har därför gjort praktik under sommaren medan andra valde att avstå och får vänta ett år. De som genomförde praktiken hade färre patienter än vanligt och fick väga upp detta genom att jobba med fiktiva patientfall och rollspel.  

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...