En del av SRAT

iddsi.org 2020-08-04

IDDSI på svenska

Nu finns en remissversion av International Dysphagia Diet  Standardisation Initiative (IDDSI) på svenska!

IDDSI skapades 2013 med målet att utveckla en ny internationell, standardiserad terminologi och definition för att beskriva konsistensanpassad mat och dryck som används för individer med dysfagi i alla åldrar, i alla vårdformer och i alla kulturer. Det uppdaterade IDDSI-materialet på svenska innehåller allmän terminologi för att beskriva matkonsistenser och tjocklek på dryck. 

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...