Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2020-03-06

Debattartikel om behovet av logopeder inom LSS

Igår publicerade Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg en debattartikel om det skriande behovet av logopeder inom LSS-verksamheter.

Slof Kronoberg föreslår att man inför krav på minst en legitimerad logoped inom varje LSS-verksamhet. Därigenom skulle kompetensen bland all personal kunna höjas och bibehållas. En legitimerad logoped på plats i verksamheterna skulle garantera en adekvat anpassad kommunikativ miljö, bland annat genom att vara modell för personalen i användningen av kommunikativt stöd.

Läs artikeln här.

Senaste nyheter

04 augusti 2020, 13:10

IDDSI på svenska

Nu finns en remissversion av International Dysphagia Diet  Standardisation Initiative (IDDSI) på...

03 augusti 2020, 13:04

Covid-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...

15 maj 2020, 14:04

Logopedförbundets nya ordförande och styrelse vald

Nu har Logopedförbundets nya ordförande och styrelse valts. Under de kommande tre åren kommer...