En del av SRAT

2020-03-06

Debattartikel om behovet av logopeder inom LSS

Igår publicerade Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg en debattartikel om det skriande behovet av logopeder inom LSS-verksamheter.

Slof Kronoberg föreslår att man inför krav på minst en legitimerad logoped inom varje LSS-verksamhet. Därigenom skulle kompetensen bland all personal kunna höjas och bibehållas. En legitimerad logoped på plats i verksamheterna skulle garantera en adekvat anpassad kommunikativ miljö, bland annat genom att vara modell för personalen i användningen av kommunikativt stöd.

Läs artikeln här.

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...