En del av SRAT

GP, 2020-09-04 2020-09-05

Debatt: logopeder behövs i skolan!

Utöka elevhälsan med logopeder så att fler elever får möjlighet att stärka sin språkförmåga och förmågan att läsa och skriva. Det skriver Julia Andersson, Elvira Ashby och Lina Öinert från Svenska Logopedförbundets styrelse i en debattartikel i GP.

Brister vad gäller språk, läsning och skrivning

Många unga vuxna har idag så stora brister i språk-, läs- och skrivförmåga att de har svårt att möta arbetsmarknadens krav. Det visar bland annat Utbildningsradions dokumentär Skrivglappet. Språket är inte bara viktigt för studier och arbete men också för samhället i stort, menar de tre skribenterna. 

Orimligt att allt läggs på lärarna

Andersson, Ashby och Öinert menar att det ofta är en omöjlig uppgift för lärare att tillgodose alla behov i ett klassrum. 

"Lärare gör ett fantastiskt jobb, men behöver en utbyggd elevhälsa i ryggen för att möta alla enskilda elevers behov och utmaningar."

Bristande likvärdighet

Visserligen finns det en del logopeder i grundskolans elevhälsa och i förskolans barnhälsoarbete men utvecklingen går långsamt och logopederna är ojämnt fördelade över landets kommuner. Dessutom är tillgången på logopediska insatser för skolbarn via regionerna ofta begränsad, vilket framgår i en granskning i tidningen Logopeden. Skribenterna förordar därför att logopeder alltid borde ingå i en utbyggd elevhälsa. 

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

27 november 2020, 11:06

Ordförandeforum

Datum för ordförandeforum våren 2021 klara

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.