En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2020-09-06

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring logopedi och covid-19.

Det första webbinariet påtemat covid-19 - logopediska insatser hölls den 20 maj med nästan 170 deltagande logopeder. Höll i trådarna gjorde Liza Bergström, forskare vid Göteborgs universitet och del i arbetsgruppen för ratcheostomi och covid-19. 

Den 1 juni hölls det andra webbinariet, anordnat av den logopediska arbetsgruppen för Trach och covid-19, med stöd av Svenska Logopedförbundet. Talare var Liza Bergström, forskare vid Göteborgs universitet och fokus var tracheostomi. 

Det tredje webbinariet ägde rum den 15 juni. Fokus låg på andning och sväljning och huvudtalare var Margareta Gonzalez Lind, specialistlogoped vid Gävle sjukhus och doktorand vid Uppsala universitet. Emma Bäckeper från Länssjukhuset i Jönköping och Marie Markelius från Stora Sköndal medverkade också. 

Vid det fjärde webbinariet den 31 augusti diskuterades bland annat eventuella risker för smittspridning vid röstbehandling samt var patienter kan hitta råd via 1177.se.

Läs mer om webbinariernas innehåll i nr 3 av tidningen Logopeden

 

 

 

 

 

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...