En del av SRAT

2020-03-25

Covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö

Covid-19 påverkar logopedernas arbetsmiljö. Ett område där detta blir särskilt tydligt är vid FUS-undersökningar.

Covid-19 är en så kallad droppsmitta. Vid mycket nära patientkontakt och samtidig undersökning av luftvägarna, så kan smittvägen bli aerosol. Enkelt uttryckt så kan man då smittas via mindre droppar än vid vanlig patientkontakt, eftersom de små dropparna färdas längre, och kan nå fram. Arbetsgivaren har ett ansvar att förse arbetstagaren med skyddsutrustning och utbildning i hur den används, om arbetsuppgifter där sådan risk finns ska genomföras.

Läs mer Sveriges Kommuners och Regioners hemsida om riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Senaste nyheter

28 november 2020, 10:31

Röstråd vid covid-19

Informationsmaterial om röstråd vid covid-19

17 september 2020, 12:00

Studentperspektiv på covid-19-pandemin

Sedan i mitten på mars har samtliga logopedutbildningar i landet haft sin undervisning digitalt.

06 september 2020, 12:00

Covid-19-webbinarier

Svenska Logopedförbundet har under våren/sommaren 2020 arrangerat en serie webbinarier kring...