Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2020-03-25

Covid-19 påverkar logopeders arbetsmiljö

Covid-19 påverkar logopedernas arbetsmiljö. Ett område där detta blir särskilt tydligt är vid FUS-undersökningar.

Covid-19 är en så kallad droppsmitta. Vid mycket nära patientkontakt och samtidig undersökning av luftvägarna, så kan smittvägen bli aerosol. Enkelt uttryckt så kan man då smittas via mindre droppar än vid vanlig patientkontakt, eftersom de små dropparna färdas längre, och kan nå fram. Arbetsgivaren har ett ansvar att förse arbetstagaren med skyddsutrustning och utbildning i hur den används, om arbetsuppgifter där sådan risk finns ska genomföras.

Läs mer Sveriges Kommuners och Regioners hemsida om riskbedömning och arbetsmiljö, arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Senaste nyheter

05 juni 2020, 13:04

Covid-webbinarier

Svenska Logopedförbundet anordnar en serie webbinarier kring logopedi och covid-19. Alla...

15 maj 2020, 14:04

Logopedförbundets nya ordförande och styrelse vald

Nu har Logopedförbundets nya ordförande och styrelse valts. Under de kommande tre åren kommer...

15 maj 2020, 13:21

Svenska Logopedförbundet byter namn till Logopedförbundet

Under dagens förbundsmöte beslutade mötet att Svenska Logopedförbundet byter namn till endast...