2019-10-22

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Efter diskussioner i specialistrådet och i styrelsen har ändringar nu gjorts gällande framförallt gällande innehållet i den kliniska portföljen. Specialistrådet har önskat ett större fokus på den och har utökat antal timmar från tidigare 60 till 80. Det kommer vidare att finnas en tydligare koppling mellan klinik och teori, och ett större inslag av reflektion kring det egna lärandet hos den sökande. 

Grundat på diskussioner med de specialister som finns idag, med specialistrådet och med styrelsen så lyfts det i de uppdaterade anvisningarna också fram att det är viktigt att diskutera och förankra sin tänka specialisering med arbetsgivaren.

Läs mer om revideringen i bloggen på logopeden.se: här

Läs mer om specialistordningen på hemsidan: här

Senaste nyheter

15 november 2019, 13:15

Nominera till Logopedförbundets priser

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

21 oktober 2019, 13:45

Kartläggning av kommunlogopeder i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...