En del av SRAT

2019-10-22

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

Efter diskussioner i specialistrådet och i styrelsen har ändringar nu gjorts gällande framförallt gällande innehållet i den kliniska portföljen. Specialistrådet har önskat ett större fokus på den och har utökat antal timmar från tidigare 60 till 80. Det kommer vidare att finnas en tydligare koppling mellan klinik och teori, och ett större inslag av reflektion kring det egna lärandet hos den sökande. 

Grundat på diskussioner med de specialister som finns idag, med specialistrådet och med styrelsen så lyfts det i de uppdaterade anvisningarna också fram att det är viktigt att diskutera och förankra sin tänka specialisering med arbetsgivaren.

Läs mer om revideringen i bloggen på logopeden.se: här

Läs mer om specialistordningen på hemsidan: här

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.