En del av SRAT

2019-05-26

Palin PCI-kurs

I slutet av april arrangerade Svenska Logopedförbundet en stamningsutbildning i Stockholm tillsammans med The Michael Palin Centre for stammering.

Vad är Palin Parent-Child Interaction Therapy?

Palin Parent – Child Interaction Therapy (P-PCI), ungefärligt översatt till Palins föräldra-barn samspelsterapi, är en metod som hjälper föräldrar att skapa förutsättningar för talflyt i sina barn tal. Kärnan i metoden är att föräldrar till stammande barn ökar de positiva saker de redan gör för att hjälpa barnen att tala mer flytande. Under några tidsbegränsade stunder hemmavid varje vecka, har föräldern i uppgift att i samspel med barnet tänka extra mycket på detta, och sedan hoppas man naturligtvis på överföring utöver dessa stunder.

Exempel på uppgifter kan vara att föräldern sänker sitt eget taltempo, berättar mer om vad hen själv gjort, istället för att ställa många frågor till barnet, eller att komma ihåg att berömma barnet, och det på rätt sätt. Uppföljning görs en gång per vecka hos logoped under sex veckor. Vid dessa besök filmas föräldrarna under lek med barnet, och föräldrarna utvärderar sedan sig själva. Just det där med att se vad man själv gör, och vässa till det snarare än att be barnet att ändra något, är en hörnsten i metoden. Därefter en lika lång period där det nya, något förändrade förhållningssättet etableras hemmavid, sist uppföljning hos logopeden igen. Metoden har utarbetats i klinisk verksamhet under många år, och det finns nu även evidens för att den leder till mindre stamning.

Victoria Cummings, Michael Palin Centre for stammering.

 

Uppskattad kurs

Närmare trettio logopeder tänkte ”What an opportunity!” och deltog under tre kursdagar. Uppskattande ord, både om det handfasta programmet och om föreläsaren Victoria Cummings leverans, hördes under dagarna! Kursen ges på engelska, men en utmärkt översättning av handouts, gjord av logoped Karin Dahlin med flera, finns för P-PCI- certifierade logopeder. 

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.