En del av SRAT

Svenska Logopedförbundet 2019-08-23

Nya specialister i logopedi

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson och Helena Löfhede, Logopedmottagningen ÖNH, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Emma Kristoffersson arbetar på Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad och innehar nu specialistbevis inom huvudområdet språk med inriktning alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

Helena Löfhede vid Logopedmottagningen ÖNH, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är specialist inom huvudområdet tal med inriktning oralmotoriska svårigheter efter behandling mot huvud- och halscancer.

Läs mer om våra nyaste specialister i nr 3 2019 av tidningen Logopeden!

 

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.