Svenska Logopedförbundet 2019-08-23

Nya specialister i logopedi

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson och Helena Löfhede, Logopedmottagningen ÖNH, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Emma Kristoffersson arbetar på Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad och innehar nu specialistbevis inom huvudområdet språk med inriktning alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

Helena Löfhede vid Logopedmottagningen ÖNH, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är specialist inom huvudområdet tal med inriktning oralmotoriska svårigheter efter behandling mot huvud- och halscancer.

Läs mer om våra nyaste specialister i nr 3 2019 av tidningen Logopeden!

 

Senaste nyheter

23 augusti 2019, 17:04

Förbundsmöte nästa år!

23 augusti 2019, 16:42

Nya specialister i logopedi

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson o...

11 juli 2019, 18:34

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för...