Svenska Logopedförbundet
En del av SRAT

2019-11-15

Nominera till Logopedförbundets priser

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska Logopedförbundets uppsatspris.

Svenska Logopedpriset

Sedan 1992 delar Svenska Logopedpriset ut Svenska Logopedpriset till en person som uppmärksammas för att ha bidragit till professionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra logopedyrket mera känt. Den senaste pristagaren är Astrid Frylmark, som fick utmärkelsen i samband med förbundets 50-årsjubileum. Se mer information om tidigare vinnare här. Samtliga medlemmar kan nominera kandidater till Svenska Logopedpriset och nomineringar inklusive motivering kan skickas till ulrika.guldstrand@ logopedforbundet.se. Sista datum för att nominera till priset är den 28 februari 2020.

Svenska Logopedförbundets uppsatspris

Svenska Logopedförbundet uppmärksammar studenter som genom sina magisteruppsatser bidrar till logopedprofessionens utveckling. Prissumman på 5 000 kronor finansieras av Gunnar Bjuggrens minnesfond. Uppsatsen måste vara färdig och godkänd och författaren/författarna måste vara medlemmar i Svenska Logopedförbundet. Uppsatsen får vara max tre år gammal vid inlämnandet. Mer information om uppsatspriset finns här. Sista datum för att skicka in sin uppsats för bedömning är den 15 mars 2020.

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

15 november 2019, 13:15

Nominera till Logopedförbundets priser

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...