En del av SRAT

Logopeden nr 1 2019 2019-02-10

NKL 2018

NKL i Jönköping var större än någonsin. Det återkommande temat för konferensen är att bygga broar mellan klinik och forskning och det specifika temat för 2018 var framtidens logopedi.

Den 22-23 november samlades logopeder från hela landet i Jönköping för Nationell konferens i logopedi (NKL). En nyhet var att konferensen flyttat till större lokaler vilket gjorde att NKL kunde ta emot fler deltagare än tidigare.

E-hälsa och framtidens logopedi

Det specifika temat ”framtidens logopedi” belystes bland annat i en föreläsning om e-hälsa med Evamaria Nerell, Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling. Enligt Socialstyrelsen utvecklar e-hälsa välfärden genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till ökad kvalitet, mer jämlik vård och effektiv resursanvändning. Samtidigt framkommer i digitaliseringskommissionens delbetänkande (SOU 2014:13), att ”digitalisering är en förändring som är snabb och ofrånkomlig och som kan få till följd att branscher förändras i grunden, nya områden uppkommer och förändringsobenägna verksamheter marginaliseras eller slås ut”. Digitaliseringen av samhället och vården väcker farhågor, till exempel om hur logopeders patientgrupper riskerar att hamna utanför.

 Praktikbaserad evidens

Debbie Sell är logoped, forskare och chef över logopediverksamheten på Great Ormond Street Hospital i London. Hennes presentation fokuserade på evidens och hon diskuterade bland annat skillnaderna mellan evidensbaserad praktik och praktikbaserad evidens. En av hennes huvudpoänger var att forskning som inte leder till praktisk användning är bortkastad.

Interventionsforskning och nationella riktlinjer

Charlotta Saldert talade om interventionsforskning vid förvärvade kommunikativa problem och Birgitta Sahlén föreläste om intervention för bättre kommunikation i klassrummen. Ellika Schalling, Monica Blom Johansson och Christina Samuelsson gick igenom de nationella riktlinjerna för Parkinson/MS, stroke och demens. Det blev också en kortare diskussion om hur det egentligen går till när företrädare för logopedi får chans att delta i nationella hearings och arbetsgrupper. Förbättringsarbete och aktuell forskning presenterades även i ett stort antal kortföredrag, som tillsammans visar att logopedin fortsätter att bygga broar mellan klinik och forskning.

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.