Dagens Samhälle, 10 juli 2019-07-11

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det skriver Anna Eva Hallin, Signe Tonér (doktorand och logoped), Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand samt Afasiförbundet/Talknutens ordförande Berit Robrandt Ahlberg i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Den 1 juli meddelade Socialstyrelsen via ett pressmeddelande att man ska ta fram nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på ADHD och autism, bland annat med anledning av att man i en kartläggning funnit skillnader över landet i både klinisk praxis och tillgång till vård och stöd för personer med ADHD och autism.

Ojämlikt omhändertagande drabbar även personer med språkstörning, som också behöver omfattas av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Väntetiderna för utredning av misstänkt språkstörning varierar kraftigt över landet och väntetiden är ofta orimligt lång för barn i skolåldern och vuxna. Behandlingsinsatserna kan vara så gott som obefintliga beroende på var i landet man bor och ansvarsfördelningen mellan landsting och förskola/skola är ofta oklar.

Senaste nyheter

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

2019-07-11 18:34

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för...

Ordföranden har ordet

2019-06-27 11:04

Slofs ordförande Ulrika Guldstrand om det stadigt växande arbetsområdet skollogopedi, om lärares...

Röstbesvär - en folksjukdom?

2019-06-03 00:00

Förra året publicerades en artikel i Journal of Voice om prevalens av röstbesvär bland vuxna...