En del av SRAT

Dagens Samhälle, 10 juli 2019-07-11

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det skriver Anna Eva Hallin, Signe Tonér (doktorand och logoped), Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand samt Afasiförbundet/Talknutens ordförande Berit Robrandt Ahlberg i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Den 1 juli meddelade Socialstyrelsen via ett pressmeddelande att man ska ta fram nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på ADHD och autism, bland annat med anledning av att man i en kartläggning funnit skillnader över landet i både klinisk praxis och tillgång till vård och stöd för personer med ADHD och autism.

Ojämlikt omhändertagande drabbar även personer med språkstörning, som också behöver omfattas av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Väntetiderna för utredning av misstänkt språkstörning varierar kraftigt över landet och väntetiden är ofta orimligt lång för barn i skolåldern och vuxna. Behandlingsinsatserna kan vara så gott som obefintliga beroende på var i landet man bor och ansvarsfördelningen mellan landsting och förskola/skola är ofta oklar.

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.