Svenska Logopedförbundet 2019-10-21

Kartläggning av kommunlogopeder i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner har inte en enda logopedtjänst.

Skillnaderna på tillgång till logoped mellan olika kommuner är stor. Det visar den kartläggning Svenska Logopedförbundet Skåne (Slof Skåne) gjort. Flera kommuner saknar helt logoped. Detta innebär att det saknas specialiserat stöd i skolan för elever med språkliga svårigheter som språkstörning eller taldyspraxi.

Logopedisk kompetens i skolan kan göra stor skillnad för lärarnas möjligheter att stötta dessa elever

– Logopeder har spetskompetens kring språk och språkliga svårigheter och vilka åtgärder som kan hjälpa elever, både enskilt och när det gäller inkludering och tillgänglighet i lärmiljöer och undervisning, säger Ulrika Guldstrand, ordförande i Svenska Logopedförbundet.

Antal logopeder omräknat till helårstjänster i skånska kommuner 2019

Statistiken är sammanställd av Slof Skåne, en lokalförening i Svenska Logopedförbundet. Inom parentes anges antal invånare/kommun baserat på siffror från SCB.

Senaste nyheter

15 november 2019, 13:15

Nominera till Logopedförbundets priser

Svenska Logopedförbundet delar ungefär vart tredje år ut Svenska Logopedpriset samt Svenska...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.

21 oktober 2019, 13:45

Kartläggning av kommunlogopeder i Skåne

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...