En del av SRAT

Tidningen Logopeden 2019-01-04

Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB under rekonstruktion

Logopedbyrån Dynamica är Sveriges största privata logopedverksamhet. I somras försattes ena delen av företaget i konkurs och i oktober inleddes rekonstruktion av företagets andra del till följd av omfattande ekonomiska problem.

Dynamica – en raket inom vårdvalslogopedin

Företaget Logopedbyrån Dynamica AB registrerades 2007. Bolaget ägs till 100 % av VD tillika styrelseordförande Åsa Ylipää. 2008 infördes Vårdval Logopedi i Stockholm, vilket medförde fri etablering och möjligheter för privata vårdgivare att verka på liknande villkor som offentliga, med samma ersättning från landstinget. Dynamica expanderade kraftigt under relativt kort tid, startade mottagningar runt om i hela Stockholms län och hade som mest över 80 logopeder anställda. Men företaget har under en längre period haft svårt att få verksamheten lönsam.

Ett bolag för verksamhet och ett för personal

I mars 2017 bytte Logopedbyrån Dynamica AB namn till Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB. Strax dessförinnan har ett nytt bolag startats, Logopedbyrån Dynamica Sweden AB, där personalen anställdes. Den 11 juli 2018 gick Dynamica Sweden i konkurs på begäran av VD. Från augusti erbjöds personalen anställning i Dynamica Stockholm.

Tre skarpa varningar från landstinget

Dynamica Stockholms ekonomiska situation var dock långt ifrån stabil. Redan under hösten 2017 hotade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Stockholms läns landsting med uppsägning av vårdvalsavtalet. Vid kontroll mot Skatteverket framgick det att Dynamica hade restförda skatter och avgifter om närmare 5,5 miljoner kronor. HSF krävde omgående åtgärder och krävde skriftligt svar. Ytterligare varningar skickades eftersom företagets VD inte svarade på varför situationen hade uppkommit eller angivit någon plan för att bristerna inte skulle upprepas. 

Omfattande skulder och felaktiga pensionsinbetalningar

Enligt en kreditupplysning från oktober 2018 har Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB en rad betalningsanmärkningar från de senaste tre åren, bland annat en omfattande skatteskuld, obetalda hyror samt skulder till elbolag och till en konferensarrangör. Dynamica Stockholm har även en låneskuld till Euro Finans, till vilka man har sålt sina fakturor vad gäller kundfordringar hos landstinget till en hög räntekostnad. Under våren framkom det också att Dynamicas avsättningar till de anställdas tjänstepension har varit felaktiga under det senaste året.

Hur har situationen uppstått?

Orsakerna till Dynamicas ekonomiska svårigheter är investeringar som inte föll ut som planerat, administrativa brister och för höga lönekostnader i förhållande till intäkterna. Man startade nya mottagningar men beläggningen per mottagning var för låg för att täcka företagets utgifter. Man sade upp en bokföringskonsult och började sköta bokföringen i både Dynamica Stockholm och Dynamica Sweden med egen personal, som dock saknade kompetens för uppdraget.

Nuläge

Rekonstruktion av Dynamica Stockholm AB inleddes i oktober 2018. Under rekonstruktionen ska också återbetalningen av de kvarvarande skulderna att hanteras, enligt Sofia Uddeholt, som operativt leder företaget sedan mitten av augusti. Enligt Ackordscentralen (30 oktober 2018) har Dynamica Stockholm kommit långt i sina åtgärder på kort tid, men den ekonomiska styrningen behöver förbättras ytterligare. Dynamica har inget kollektivavtal och företaget behöver se över sin lönemodell för samtliga anställda. Man diskuterar att minska lokaler och att eventuellt stänga ytterligare mottagningar. 

Landstinget kräver ägarförändring

HSF kräver en ägarförändring för att vårdvalsavtalet inte ska sägas upp efter avslutad företagsrekonstruktion. VD Åsa Ylipää har enligt uppgift meddelat att hon är beredd att överlåta sina aktier för att rädda Dynamicas verksamhet. 

Dynamica har inte bedrivit dålig vård. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade fått indikationer på att vården inte hållit måttet, skulle vårdvalsavtalet ha sagts upp betydligt snabbare. Anna Ingmanson, avdelningschef på avdelningen för närsjukvård på Stockholms läns landsting beskriver likväl den uppkomna situationen som mycket allvarlig.

– Läget är akut. Vi har gett företaget upprepade chanser att komma igen, men vårdgivaren har inte haft koll på läget och från HSF:s sida är förtroendet för vårdgivaren kört i botten, säger Ingmanson.

Senaste nyheter

20 december 2019, 09:36

God Jul och Gott Nytt År

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

11 december 2019, 14:19

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

22 oktober 2019, 15:20

Reviderad specialistordning

Nu finns reviderade anvisningar och ansökningshandlingar på Svenska Logopedförbundets hemsida.