En del av SRAT

2019

God Jul och Gott Nytt År

2019-12-20 09:36

Svenska Logopedförbundets styrelse önskar alla logopeder (och såklart alla andra som arbetar för ...

Enkät om logopeders arbetsmiljö och möjligheter till  kompetensutveckling

2019-12-11 14:19

Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät bland Sveriges logopeder. Resultaten h...

Kartläggning av kommunlogopedi i Skåne

2019-10-21 13:45

Var du bor och vilken skola du går på avgör om du kan få stöd av logoped. Vissa skånska kommuner...

Nya specialister i logopedi

2019-08-23 16:42

Vid specialistrådets vårsammanträde antogs två nya specialister i logopedi, Emma Kristoffersson o...

Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

2019-07-11 18:34

Socialstyrelsen bör inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer för...

Ordföranden har ordet

2019-06-27 11:04

Slofs ordförande Ulrika Guldstrand om det stadigt växande arbetsområdet skollogopedi, om lärares...

Röstbesvär - en folksjukdom?

2019-06-03 00:00

Förra året publicerades en artikel i Journal of Voice om prevalens av röstbesvär bland vuxna...

Palin PCI-kurs

2019-05-26 21:36

I slutet av april arrangerade Svenska Logopedförbundet en stamningsutbildning i Stockholm...

En kommunlogoped i hela Sörmland

2019-04-30 13:59

Flera kommuner i Sverige anser att logopeder fyller en viktig funktion och har anställt logopeder...

Europeiska logopedidagen 2019

2019-03-05 11:04

Ända sedan 2004 har 6 mars varit vikt åt logopedi i alla samarbetsorganisationer inom CPLOL - den...

Samordnande logoped - vad är det?

2019-02-10 20:15

Språket är ett av våra viktigaste verktyg för att ta in och kommunicera kunskap vilket har lett...

Dysfaginätverksmöte 2018

2019-02-10 19:24

Dysfagi är ett diagnosområde inom logopedin som ständigt växer. Under kortare och längre...

NKL 2018

2019-02-10 19:11

NKL i Jönköping var större än någonsin. Det återkommande temat för konferensen är att bygga broar...

Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB under rekonstruktion

2019-01-04 12:04

Logopedbyrån Dynamica är Sveriges största privata logopedverksamhet. I somras försattes ena delen...