2018-03-06

Slof Kalmar

Nu finns ännu en lokalförening av Svenska Logopedförbundet, nämligen i Kalmar län!

Slofs lokala organisation har växt fram sedan förbundet blev en del av SRAT och i dagsläget finns lokalgrenar av Svenska Logopedförbundet i 10 regioner/län. 

Om du är intresserad av att starta en lokalförening i ditt län, kontakta Slofs koordinatorer för lokalföreningsutveckling. 

Anna Aronsson

Madeleine Holmqvist

Senaste nyheter

Rättelse

2018-09-07 14:13

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

2018-09-05 15:07

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om...

För få logopeder i Kronoberg

2018-09-02 21:30

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svår...