2018-03-06

Slof Kalmar

Nu finns ännu en lokalförening av Svenska Logopedförbundet, nämligen i Kalmar län!

Slofs lokala organisation har växt fram sedan förbundet blev en del av SRAT och i dagsläget finns lokalgrenar av Svenska Logopedförbundet i 10 regioner/län. 

Om du är intresserad av att starta en lokalförening i ditt län, kontakta Slofs koordinatorer för lokalföreningsutveckling. 

Anna Aronsson

Madeleine Holmqvist

Senaste nyheter

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...

Personuppgiftsbehandling

2018-05-16 21:34

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla från och med den 25 maj.