Rättelse NKS – Logopederna

2018-06-05

Rättelse: logopedi och NKS

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om logopedi vid NKS.

Vad gäller arbetsmiljöansvaret ligger detta ytterst på varje medarbetares funktionsområdeschef eller patientområdeschef och det är dessa chefsnivåer som motsvarar verksamhetschefsnvå i NKS matrisorganisation. I artikeln står det felaktigt att patientflödeschefer har ett tydligt arbetsmiljöansvar. Det yttersta arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras bort från de båda förstnämnda chefskategorierna. 

I våras gjorde Läkarföreningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder mot arbetsmiljöproblemen. Bland annat har sjukhusledningen inte kunnat ge tillfredställande svar på frågan om vem som är ansvarig för olika arbetsmiljöfrågor (Läkartidningen 3 april 2018).

Senaste nyheter

Almedalen 2018

2018-07-05 13:34

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...