Proaktiv elevhälsa – Logopederna

2018-03-06

Proaktiv elevhälsa

Elevhälsan måste bli proaktiv. Det skriver Slofs ordförande Ulrika Guldstrand tillsammans med företrädare för Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna, Afasiförbundet/Talknuten, Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention samt Funktionsrätt Sverige.

Allt fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan, blir utmattade eller lider av psykisk ohälsa. Det krävs en stärkt elevhälsa och bättre kunskaper om dessa barns behov.

Fler professioner behöver finnas i elevhälsan, exempelvis arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter. Elevhälsan bör finnas nära eleverna för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska ges möjlighet att utforma en fungerande lärmiljö för alla elever. 

Senaste nyheter

Almedalen 2018

2018-07-05 13:34

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...