2018-01-29

Ny lokalförening - Slof Jönköpings län!

Slof:s styrelse är glada över den utveckling vi ser i Sverige med nya lokalföreningar. 18 januari bildades ytterligare en lokalförening: Slof Jönköpings län.

Under mötet den 18 januari valdes en ny styrelse och stadagar fastställdes. Mattias Torell och Henrik Sjösten från SRAT informerade om grunderna i fackligt arbete och lönerevision. Ett 20-tal medlemmar hade slutit upp och både region och kommun blev representerade i styrelsen.

Läs mer om alla lokalföreningar här på hemsidan!

Senaste nyheter

Almedalen 2018

2018-07-05 13:34

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...