P4 Kronoberg 2018-09-02

För få logopeder i Kronoberg

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svårt att följa nationella riktlinjer när det gäller afasibehandling och insatser till anhöriga.

Sara Bergström från Slof Kronoberg menar att regionen inte klarar att följa Socialstyrelsens riktlinjer kring afasibehandling, varken vad gäller intensivbehandling eller kommunikationspartnerträning. eftersom logopedresurserna inte är tillräckliga. Fler logopeder behövs. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg menar att Rehabiliteringskliniken i första hand ska försöka lösa detta inom befintliga budgetramar. Om det inte fungerar, måste logopedin lyftas i framtida budgetprioriteringar. 

Senaste nyheter

Rättelse

2018-09-07 14:13

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

2018-09-05 15:07

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om...

För få logopeder i Kronoberg

2018-09-02 21:30

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svår...