2018-09-07

Rättelse

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

I en artikel i senaste numret av Logopeden skrev vi om en aktuell konkurs i logopedbranschen och informerade om vad som gäller för anställda i ett konkursbolag. Fullständig benämning på det aktuella konkursbolaget är Logopedbyrån Dynamica Sweden AB. Verksamhet bedrivs fortsättningsvis i företaget Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB. Vi ber om ursäkt för det inträffade. 

Senaste nyheter

Rättelse

2018-09-07 14:13

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

2018-09-05 15:07

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om...

För få logopeder i Kronoberg

2018-09-02 21:30

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svår...