2018-06-14

Logopeder på CPUP-dagarna

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö för att diskutera logopediska frågor kopplade till det nationella kvalitetsregistret CPUP.

22–23 oktober 2018 är det CPUP-dagar i Malmö. Syftet med CPUP är att öka kunskap om cp, förbättra samarbete och erbjuda patienter kontinuerlig och standardiserad uppföljning för att kunna erbjuda rätt insatser. CPUP ser vikten av att logopeder blir en aktiv del i registret, och det kommer därför att anordnas en gruppsession för diskussion kring logopediska frågor kopplat till registret, exempelvis patientnytta, logopednytta, uppgifter och åldrar.

Vill du skicka med synpunkter och idéer till logopederna på CPUP-dagarna? Mejla  CpupLogopederNsv@regionostergotland.se

Senaste nyheter

Almedalen 2018

2018-07-05 13:34

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

Logopeder på CPUP-dagarna

2018-06-14 10:31

Arbetar du med personer som har cerebral pares? I år träffas logopeder på CPUP-dagarna i Malmö fö...

Rättelse: logopedi och NKS

2018-06-05 13:12

I tidningen Logopeden nr 2 2018 finns ett faktafel angående arbetsmiljöansvar i artikeln om...