2018-07-05

Almedalen 2018

Representanter ur Slofs styrelse närvarar under Almedalsveckan.

I Visby samlas företrädare för såväl de svenska politiska partierna som fackförbund, intresseorganisationer och företag för att diskuterar politik och aktuella samhällsfrågor. Slof hade i år inga arrangemang i egen regi men medverkade bland annat vid ett frukostmöte tillsammans med företrädare för övriga förbund inom Saco Hälso- och sjukvård samt socialminister Annika Strandhäll. På agendan stod hälsa, rehabilitering och arbetsvillkor. 

Heike Eikers, Akademikerförbundet SSR, Susann Ask, Dietisternas Riksförbund, socialminister Annika Strandhäll, Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Ulrika Guldstrand, Svenska Logopedförbundet, Anders Wahlberg, Psykologförbundet, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter och Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna.

Senaste nyheter

Rättelse

2018-09-07 14:13

Otydligt i senaste numret av tidningen Logopeden!

Slof Stockholm: logopeder går på knäna

2018-09-05 15:07

Svenska Logopedförbundets lokalförening i Stockholms län har under våren genomfört en enkät om...

För få logopeder i Kronoberg

2018-09-02 21:30

Lokal opinionsbildning lönar sig! Slof Kronoberg menar att bristande logopedresurser gör det svår...