2018-02-04

AKK vid afasi

De nybakade logopederna Petra Pichler och Emanuel Nilsson valde att inom ramen för sitt exjobb översätta och validera The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia.

Testet ”the Multimodal Communication Screening test for Persons with Aphasia” (MCST-A) kan användas för bedömning av vilken kommunikatörsnivå en person med afasi är på och vilken nivå av AKK en person med afasi klarar.

Petra och Emanuel valde att validera MCST-A eftersom de på sina praktikperioder har upplevt att det saknas rutiner för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) till personer med afasi.

– Ofta får personer med afasi ett AKK-sätt som inte passar individens behov vilket leder till att hjälpmedlet inte används. Det är synd eftersom många studier pekar på att AKK verkligen kan hjälpa personer med afasi, säger Petra.

Nu finns det alltså en fungerande version av MCST_A på svenska och valideringen visar att instrumentet är användbart för att avgöra om och på vilken nivå ett hjälpmedel kan användas av en person med afasi. 

The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska: En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

Referenser (ett urval)

Beukelman, D. R., & Mirenda, P. (2013). Augmentative and alternative communication: supporting children and adults with complex communication needs. Baltimore: Paul H. Brookes Publications. 

Lasker, J. P., & Garrett, K. L. (2006). Using the Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) to guide the selection of alternative communication strategies for people with aphasia. Aphasiology, 20, 217–232.

MCST-A manual (original)

MCST-A testbok (original) 

Senaste nyheter

Tal- och språksvårigheter i samband med nattlig epileptisk hjärnaktivitet hos barn

2018-02-12 08:02

I december 2017 disputerade specialpedagog Silje Systad vid Oslo universitet på en avhandling med...

AKK vid afasi

2018-02-04 17:23

De nybakade logopederna Petra Pichler och Emanuel Nilsson valde att inom ramen för sitt exjobb...

Ny lokalförening - Slof Jönköpings län!

2018-01-29 10:46

Slof:s styrelse är glada över den utveckling vi ser i Sverige med nya lokalföreningar. 18 januari...